Wytwórnia Papierów Wartościowych

 

 


Info:

Projekt koncepcyjny rozbudowy istniejącego budynku
Wytwórni Papierów Wartościowych, z przezna
czeniem
na lokalizację archiwuw i pomieszczeń administracyjnych.


Lokalizacja:  ul. Sanguszki 1, Warszawa

Data opracowania:   2015