Zakład Patomorfologii

 

 
Info:

Projekt obejmuje przebudowę i rozbudowę Zakładu Patomorfologii w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów. Opracowanie obejmowało utworzenie poszerzenie istniejącej funkcji i jej rozbudowę o dodatkowe funkcje laboratoryjne i administracyjne.  


Inwestor:   7 Szpital Marynarki Wojennej, Gdańsk

Lokalizacja:   ul. Polanki 117, Gdańsk

Powierzchnia:   980,28 m2

Kubatura:   1 340,90 m3

Data opracowania:   2008-2009