Zakład Patomorfologii CMKP

Info:


Koncepcja, pełnobranżowy projekt budowlany i wykonawczy przebudowy pomieszczeń parteru północnego skrzydła budynku, na potrzeby utworzenia powierzchni dydaktyczno-administracyjnej Zakładu Patomorfologii, wraz z projektem kolorystyki i aranżacji wnętrz.

 

Inwestor:   CMKP, Warszawa

Lokalizacja:   ul. Schroegera 82, Warszawa

Powierzchnia:   438,20 m2

Kubatura:   1 568 m3

Data opracowania:   2019